MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. április 5., csütörtök

Ima az ébredésért?! Nooormális, Margit?

Tegnap énekeltük egy gyülekezetben a közismert dalt, hogy "Imában térden állva, kérjük Őt, hogy jöjjön el az ébredés, az ébredés!" Hmmmm...., mint újszövetségi keresztény elgondolkoztam ezen. Az újszövetségben sehol sem olvasunk arról, hogy imádkozzunk ébredésért. Arról annál inkább, hogy: "Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból és felragyog neked a Krisztus!" (Efézus 5:14)

Kár, pedig egy szép Hillsong dal, de át kéne írnunk a szövegét. Az ébredés ugyanis nem más, mint Jézus! Aki felragyog! Bizony, őrülten hangzik, de 2000 éve már itt van az ébredés, tehát nem ezért kell imádkozni. Hanem lehet, esetleg valami másért kellene...


Jézus az ébredés
Emlékeztek, Jézus azt mondta a kereszten:

 Elvégeztetett!!!

Ennek következtében
1) megrendült a föld és
2) halottak támadtak fel.

Szeretném ezt személyessé tenni, mert Pál is személyessé tette a Római levél 6-ban: "Krisztusban mi haltunk meg, mi lettünk eltemetve és mi támadtunk fel". Amikor megértjük, hogy elvégeztetett, mi is feltámadunk a halálból, s elkezd megrendülni "földi" hitrendszerünk, életünk, cselekedetalapú berendezkédésünk, rendszerünk. Amikor Jézussal együtt feltámadunk a holt cselekedetekből és végre leülünk az Atya Isten jobbján, eljött az ébredés.


Jézusnak vagy halott? Vagy a bűnnek?
Róma 6 eleje. Ismétlem. Mi már meghaltunk Jézussal a bűnnek. A probléma nem a bűnös hajlamunk, hanem amit Pál mond: a tudatlanság: "Hát nem tudjátok?" Nem tudjátok, hogy bemerítéskor nem a vízbe, hanem Jézus halálába merítkeztetek? Amikor Ő meghalt, ti meghaltatok Jézussal a kereszten a bűnnek.  Tehát már azért nem kell bűnöznünk, hiszen halottak vagyunk. :) És ha jön a kísértés, "azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a Krisztusban." Hol vagy most? Nem a bűnben vagy, hanem a Krisztusban. Hol van Krisztus? A mennyben, az Atya jobbján. Tehát te hol vagy? ... Így kell magunkról gondolkozni. Ott vagyunk a mennyei dicsőségben az Atya jobbján.

Pál azt mondja, hogy Isten Jézust bűnné tette, hogy így mi legyünk Isten igazsága Őbenne. Ez azt jelenti, hogy Jézus ártatlanul olyan bűnös lett, mint mi, hogy mi is "ártatlanul", azaz ingyen, kegyelemből olyan igazak legyünk, mint Isten.

Te már nem bűnben vagy, hanem Jézusban. Te már nem bűnös vagy, hanem olyan igaz és szent, mint Jézus. A bűneid ott lógnak a kereszten. :) És nem csak jogilag, hanem valóságosan. Hadd illusztráljam.


"Elvégezte. Tett."
Amikor Jézus elé leeresztettek egy bénát négyen a háztetőn keresztül, az első szava az volt: "Meg lettek bocsátva a bűneid." Amikor erre kiakadtak az okostónik, Jézus egyszerűen meggyógyította a bénát, és megkérdezte, "Srácok, melyik a könnyebb, azt mondani, hogy meg van bocsátva, vagy azt, hogy egészséges vagy?" Na most, Jézus nem csak egészségesnek látta a bénát, hanem egészségessé TETTE!!! Isten sem csak igaznak lát téged, hanem igazzá is TETT. 

Egy este az Úrral voltam, és beszélgettem vele. Amikor kezdtem ezeket megérteni, bár nem teljesen, ezt mondtam neki: "Figyelj, Jézus, ha valóban te elvégezted ott a kereszten a bűneimet meg az átkaimat, akkor ez a bokafájdalmam is ott van a kereszten, és én meghaltam ennek a bokafájdalomnak. (Mert beleléptem a gödörbe és kibicsaklott, több hétig sajgott). Úgyhogy köszönöm, hogy ez már ott van és nem rajtam." A következő pillanatban melegséget éreztem a bokámnál. Tudtam, hogy az Úr az. De nem akartam elhinni: "Na ne, ez tényleg igaz? Ez vicc? Most akkor meg fog gyógyulni?" És elmúlt a fájdalom. Még napokig ezek után nem tudtam elhinni, hogy már nem fáj a lábam. Odaképzeltem a fájdalmat, mert az elmém még így volt programozva: "fáj a lábad". Holott a fájdalom már ott volt a kereszten, Jézus sebeiben! Tehát nem lehetett a lábamban!

Elmúlt, de még nem hittem el. Már nem fájt, de azt akartam, hogy fájjon. Óvatosan lépkedtem, mintha még fájna, holott már nem fájt! Fú, de lassan újul meg értelmünk. A bűneinkkel törődünk, a nyavalyáinkkal. De hát az már ott van a kereszten! Én már igaz ember vagyok, csak még mindig nem hiszem el... Régi, rossz, karcos bakelitlemez pattog a fejemben. De ha kicserélem a Sátán retróját Isten legújabb mp3-as zenéjére, hogy igaz, szent, tiszta és ártatlan vagyok, akkor már is nem kell úgy viselkednem, mintha bűnös lennék...


Jézus benned van, benned van az Ébredés
Te már igaz ember vagy, mert hiszel Jézus befejezett munkájában a kereszten. Ha erre ráébredsz, abban a pillanatban ragyogni fog a Krisztus életeden!!!

Ébredj fel: ébredj rá Jézus szüntelen jelenlétére életedben. És akkor abba fogod hagyni az ébredésért az imádkozást és a benned levő Jézus lesz mások számára az ébredés... :) Elvégeztetett. Miért mondom ezt? Mert amikor ébredésért imádkozol, voltaképp cselekedeteket hajtasz végre, és törvény alatt vagy és nem kegyelem alatt. Elfelejted, hogy Jézus elvégezte az ébredést, és mivel te "hozzáadó" cselekedeteket hajtasz végre, ezzel azt állítod, Krisztus hiába halt meg és megveted Isten kegyelmét.

Mi van? Ezt meg hogy érted? Én törvény alatt vagyok, amikor ébredésért imádkozom?!?

Szeretném, ha megértenéd a törvényeskedés alapelvét. Aki törvény alatt van, sosem Istennel törődik, hanem önmagával, másokkal vagy a körülményekkel. Ha ébredésért imádkozol, mások bűneivel törődsz, és nem Jézus befejezett munkájával. Nem a saját megváltott, feltámasztott mivoltod a téma és az Úr szüntelen öröme és jelenléte fölötted és benned, hogy Isten téged hogyan lát: hanem az, hogy az emberek milyen rosszak, és jó lenne egy ébredés, hogy Isten tegyen értük valamit. Nos, barátom, hadd bátorkodjalak emlékeztetni: Jézus már megtette! 2000 éve. Csak az emberek még "nem tudják, mit cselekszenek." És bizony, mi sem tudjuk, Jézus mit cselekedetett, ezért imádkozunk ébredésért...


Ébredés: a tudatlan "vallásos kereszténység" vége
Az ébredés a tudatlanság felszámolása: Jézus az út, a valóság és az élet. Jézus nélkül nem a jó úton járunk, nem a valóságban vagyunk, és nem is élünk (zombiként tengődünk). A tudatlanságot kell felszámolni: "Megismeritek az igazságot, és az Igazság megszabadít titeket." "Az pedig az örök élet, hogy megismerjük az Atyát és Jézust a felkent szabadító királyt, akit ő elküldött."

Istent szeretetét Jézusban értjük meg. Az egész létezés, a világmindenség, minden a keresztre van kihegyezve. "Abban mutatta meg Isten az ő szeretetét." Ott, a kereszten. "akkor halt meg Jézus értünk, amikor bűnösök voltunk" (Róma 5:8). Amit Ő ott tett értünk, az a helycserés támadás: az a lényeg. Ez az egy mondat Isten üzenete!

Jézus bűnné lett. A te bűnöddé. És a nem hívők bűnievé is.
Jézust betegség törte össze. A te betegséged.
Jézust elhagyta az Isten. A te bűneid választották el Őt az Atyától.
Jézus szenvedett a (most már saját magáévá tett) bűnéért.
Jézus elmondta a megtérők imáját a kereszten (Atyám, bocsáss meg nekik...).
Jézus megtért a kereszten (Atyám, a te kezedbe teszem a lelkemet)
Jézus megtagadta magát a kereszten (meghalt).
Jézust eltemették (téged temettek el)
Jézus feltámadt (te támadtál fel. A bűnből, új teremtés lettél, a te megigazításodért)
Jézus leült az Atya jobbján (megkaptad a Szentlelket, és te is vele együtt uralkodsz)
Na most, ha Jézus már ennyi mindent csinált ott, mikor mi még bűnösök votunk, mennyivel inkább fog minket megmenteni az eljövendő haragtól, miután már meg lettünk igazítva? Értjük a keresztet? Isten őrült radikális páratlan szeretetét? Ha valaki megkérdezi, hol van Isten szeretete, egyszerűen válaszolj neki: "A kereszten, ott, ahol Jézus elmosta bűneidet."


Immánuel=Isten veled. Isten veled, keresztényesdi...
Isten veled akar lenni. Téged akar. Felébreszteni. A halott vallásos cselekedetekeből, hogy lásd meg, te tökéletes vagy 2000 éve, Jézusban elrejtve. Te vagy Jézus teste itt a földön, Ő éli életét benned (nem te a tiédet, te már halott vagy a bűnnek), te csak a fakanál vagy, de Isten főz!

Szeretteim! Már itt van az ébredés. Az ébredés te vagy, pontosabban: Jézus tebenned, aki tebelőled folyik rá környezetedre. Ébredj fel azáltal, hogy abbahagyod a böjtölést az ébredésért, elismerve hogy 2000 éve te "Isten igazsága vagy Jézusban." Egyetlen áldozattal örökre célba érkezetté lettél téve, mint aki szent és tökéletes vagy, ezért semmit sem kell tenned az ébredésért. Az ébredés te magad vagy. Só és világosság. Nem kell Istent hozzásegítened az ébredéshez vallásos cselekedetekkel, böjttel... Te magad ébredj fel, és felragyog neked a Krisztus. Leállva vallásos "kiérdemlő" cselekedeteiddel ismered el Jézus jelenlétét és győzelmét életedben. Ebben az elvégeztetett győzelemben állsz le és nyugodsz meg a sátán mesterkedéseivel szemben. Az Ő győzelme által állhatsz el az útból és engedheted meg az örök élet vízfolyamának, hogy kiáradjon belőled. Ne feledd: Te vagy az ébredés: ahol ott vagy, ott van Jézus, és megérkezett az ébredés!

A tudatlanság felszámolásáért kellene imádkozunk, és nem az ébredésért. Hogy Isten levegye a szemünkről és mindenki más szeméről azt a leplet, melyet a hazugság eredte és atyja, evilág vádló fejedelme tett ránk, hitetlenkedő vagy kicsinyhitű elménkre. Ez a lepel az, ami eltakarja előlünk "Jézust, a megfeszítettet", tehát azt, hogy Ő mit is végzett el  a kereszten. De ha felébredtünk és megértettük értelmünk megújításával, hogy elvégeztetett (tehát végre "megtértünk Őhozzá"): a többi már jön magától: ingyen, kegyelemből, hit által, hogy senki se dicsekedjék, csak az Úrral.


A valódi dicsőítés: Szellemben és valóságban
Jézus ezt mondja ma neked, igen neked: "Ne csinálj semmit! Csak légy velem! Kövess velem. Majd én egyengetem ösvényeidet. Te csak ismerd el jelenlétemet minden utadon. A többi az én bajom. Te csak dicsőíts engem segítségül hívva nevemet, én megoldom a problémádat. És senkinek sem kell nógatnia, hogy dicsőíts engem."

Nem az a dicsőítés, hogy bemész egy gyülekezetbe énekelni a tömeggel. Hanem az, hogy bevonod Jézust mindenbe, te meglátod az ő csodáit, és egyszerűen leesik az állad. És örömödben leborulsz, hogy: Uram, ez kész, amit Te művelsz! Ez a dicsőítés. És ezt meglátják a többiek is a sátán zsinagógájából, és kíváncsiak lesznek, ezzel meg mi történt. "És megtudják, hogy Én szeretlek téged." Józsefről is ez volt Potifár, majd a börtönőr, végül pedig magának a fáraónak a véleménye: "Ezzel vele van az Isten."

Kell ennél több? Jézus neve Immánuel: veled van az Isten! Álljunk el tehát az útból görcsöléseinkkel. Hadd lássák Istent... A pogány görögök nem azt mondták a tanítványoknak, a kereszténységet szeretnénk látni. Nem azt, a gyülekezetet szeretnénk látni. Hanem ezt: "Jézust szeretnénk látni!" Térjünk meg a kereszténység vallásos gyülekezetesdi gépezetéből az élő Jézushoz. A világ sóvárogva várja az "Isten fiainak" = "az Isten képéhez hasonló emberek" megjelenését.

Övé a dicsőség mindenért örökké ámen!

Te vagy az ébredés. Nyugodt lehetsz környezeted felől is.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

1 bloggeres hozzászólás:

 1. >>" A tudatlanság felszámolásáért kellene imádkozunk, és nem az ébredésért. Hogy Isten levegye a szemünkről és mindenki más szeméről azt a leplet, melyet a hazugság eredte és atyja, evilág vádló fejedelme tett ránk, hitetlenkedő vagy kicsinyhitű elménkre."<< Abszolút így látom én is.

  Imádkozni szoktak az ébredésért?? Mi is imádkozzunk...! [;-<((
  A vallási divat nagy úr,-még a Biblia felett is- a sodródó emberek számára. Mindent meg kell vizsgálni, a Biblia alapján,és ami jó azt kell megtartani.
  Fontos hinni azokban az igazságokban,amikről Írtál,ATTee, de azt is hiszem,és vallom: nincs esély a megújulásra, szellemi-lelki fejlődésre,megerősödésre bűnbánat, bűnvallás,és bűn-elrendezés nélkül.

  Persze ezek nélkül is lehet konferenciákat, keresztény dicsi-koncerteket,giga-mega evangélizációkat
  szervezni, meg imádkozni "ébredésért",és nagy eséllyel marad a "a langyos víz kellemes" projekt,amíg az Úr Jézus türelme tart.

  VálaszTörlés