MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. április 7., szombat

A Húsvét: a Lomtalanítás ünnepe

Mit szólnál ahhoz, ha mondjuk azzal az ötlettel állnék elő, hogy vezessük be a "Lomtalanítás ünnepét" a húsvéttal párhuzamosan? Lehet, azt gondolnád, ez meghibbant, esetleg mérges lennél rám. Sőt, legrosszabb esetben még meg is dobálnál kölnibe mártott nyuszitojással. Bizonyára most azt gondolod, "Hogy jutott ennek eszébe, hogy a Húsvét a Lomtalanítás ünnepe?"


A nyuszi, Jézus és a lomos
Nos, nézzétek el nekem merészségeimet, de nyugi, nem magamtól vagyok ennyire bolond. Segítettek. :) Az élet maga adja mindig az ihletet. Tudjátok, vannak ezek a hirdetések a lámpaoszlopokon, hogy "Lomelszállítást ingyen vállalok." Elgondolkoztam azon, hogy mire jó ez nekik? Nos, neked nyilván azért jó, mert elviszik a lim-lomot. Nekik meg azért, mert a kacatokból valamit össze tudnak hozni és értékesíteni tudják. Tehát ők is jól járnak, meg te is.

"Jó, de még mindig nem értem, hogy jön egymáshoz a nyuszi, a Jézuska meg a lomeltakarítás?"

Nagyon jó a kérdés, alig várom, hogy elmondjam! Ismered a történetet, hogy egyszer Jézust meghívta egy jólnevelt és jólszituált ember magához ebédre? Ugyanekkor egy "érdekes" múlttal rendelkező nő is megjelent a színen, és elkezdte össze-vissza csókolni Jézust a maga módján, az akkori kor szokása szerint. Jólnevelt barátunk már majdnem felháborodott, hogy mit akar itt ez a "nyuszika", mikor Jézus megkérdezte tőle: "Figyelj barátom, ha van egy embernek két adósa, az egyik 500 dénárral, a másik meg 5000 dénárral tartozik, de fizetésképtelenségük miatt mindkettőnek elengedi, melyik fogja őt jobban szeretni?" Mire ő: "Úgy gondolom, az, amelyik többel tartozott." Jézus azt mondta: "Helyesen ítéltél. Nézd, míg te alighogy köszöntöttél engem, ez az asszony, akit te elítéltél és lenyuszikáztál, nem szűnik meg hálát adni és kifejezni felém szeretetét. Abból tudod meg, hogy ő megértette, hogy sok bűnét bocsátottam meg, hogy ő most már nagyon tud szeretni." (Lukács 7:47 parafrázisa)

"Szép történet, de még mindig nem értem a lomtalanítást..."

Szeretném, ha észrevennéd a párhuzamot: ahogy a lomtalanító is ingyen elviszi a lomodat, hogy abból valami értéket állítson elő magának, figyeld meg, hogy amikor Jézus is ingyen elveszi valakinek a bűneit, akkor az illető önkéntelenül is hálás és boldog lesz, és nem tud mást tenni, csak szeretni, szeretni, szeretni és megköszönni. Jézus számára a lomtalanításból származó érték nem más, mint a megváltott ember! Nincs annál nagyobb öröme, mint amikor felismered, hogy "Bűneim meg vannak bocsátva, az összes!" és szíved megtelik hálával, örömmel és szeretettel!


A végrendelet
Engedj meg egy másik példát, ha esetleg a lomtalanítás nem tetszene. Tudod, a Bibliában vannak ezek a szövetségek, hogy Ószövetség, meg Újszövetség. A régebbi fordításokban pedig a kifejezőbb Ótestamentom, illetve Újtestamentom szerepel. A "testamentum" igazából nem is szövetség, hanem végrendelet. Amíg a szövetség vagy a szerződés mindegyik fél aláírásával lép életbe, addig a végrendelet a végrendelkező halálával lép életbe és száll az örökség a kedvezményezettre. A wikipedián ezt olvassuk jelen cikk írása idején: "A végrendelet a végintézkedés egyik formája: egyoldalú jognyilatkozat, amelyben a nyilatkozó magánszemély azt határozza meg, hogy halála után ki vagy kik váljanak vagyona tulajdonosává."

Tehát minden a végrendelkezőn múlik. Egyoldalú. Ő nyilatkozik, ő határoz, ő választ, ő adja az örökséget. A kedvezményezett csak átveszi. Nos, az "Újszövetség" inkább egy végrendelet, s nem pedig egy szövetség. Jézus, Isten Fia végrendelete által egy új, vagy másféle kapcsolat lépett életbe Isten és köztünk Jézus halálával. Megpróbálok eddigi megértésem alapján a saját szavaimmal leírni egy példát (nem biztos, hogy formailag jól csináltam, nem vagyok jogász):

VÉGRENDELET:

"Szerettem, aki bízol bennem! Kérlek, fogadd el feltétel nélküli szeretetem jeléül, hogy véremmel az összes lehetséges kudarcod, szégyened, hibád és bűnödet eltöröltem, mind a múltadét, mind a jelenét, mind a jövőét. Bűneid büntetését egyszer s mindenkorra kifizettem, levezekeltem helyetted, hogy tudd: Isten nem ellened van, hanem veled és érted. Szeretném, ha tudnád, hogy ő azért, amit én tettem, soha többé nem emlékezik meg törvényszegéseidről, és sose haragszik rád. Sőt, olyan igaznak és ártatlannak lát, mintha soha semmit nem követtél volna el, hogy átélhesd gondviselő atyai jelenlétét. Éppen úgy fejezte ki irántad legnagyobb szeretetét, hogy megkért engem, fizessem ki tartozásaidat felé, amit én ezer örömmel megtettem. Alig várja, hogy mennyei édesapádnak szólítsd és elfogadd szeretetét, megvigasztaljon elvesztegetett múltadért és hogy újrakezdhesd, most már az Ő szeretetében és jó tervében járhass, mely véghezvitelében segít is neked, miután beléd adja Szentlelkét. Én pedig addig itt fent helyet készítek számodra és közbenjárok a szükségeidért. Kimondhatatlan örömmel várlak! Szeretettel: Jézus."

Kelt: Jeruzsálem,
i.sz. 30., Húsvét

      Jézus Krisztus       

      Hagyatékozó

stb...
 
"Jó, de ki az örökös?"

Próbáltam úgy fogalmazni, hogy lásd: a címzettek azok, akik bíznak benne. Tehát bárki lehet, kortól, nemtől, faji, kulturális és vallási hovatartozástól függetlenül, aki abban a Jézusban bízik, aki bűneinkért egyszer s mindenkorra meghalt és feltámadt.

"Akkor ez azt jelenti, ha elhiszem, amit Ő tett értem, akkor Isten szeretetét, törődését és a mennyországot mintegy örökségbe kapom?"

Pontosan.

"Tehát megmaradhatok olyan vallásúnak is, amilyen vagyok?"

Nézd, mivel feltétel nélküli szeretetről van szó, tőlem megmaradhatsz, de hadd kérdezzem meg: fog-e számítani valamit a vallásod? Isten jobban fog-e szeretni, ha követed-e vallásod előírásait, mintha nem követnéd? Ő nem szabályokkal fog tanácsolni, hanem Szentlelkével elvezet minden igazságra. Tehát nem pórázon szeretne rángatni, hanem mintegy "szemeivel tanácsolni", mint ahogy minden mély kapcsolat működik.

"Akkor nincsenek szabályok? De nem fogok így több bűnt elkövetni?"

Hadd magyarázzam meg a kegyelem lényegét, ezt az ismeretlen és megfoghatatlan valamit, ami nagyon idegen az emberi gondolkozás számára.


Hat a lomtalanítás!
Tudjátok, szinte a legtöbb minden ezen a világon arra épül, hogy mások mit mondanak rólunk és hogy mennyire feleltünk meg nekik, magunknak vagy valamilyen szabályoknak. Többek között az összes vallás is, beleértve a kereszténységet is (sokszor még a bibliás kereszténységet is), erről szól. A vallások az embert a bűntudatán keresztül irányítják és hálózzák be. Így tudnak hatalmaskodni fölöttük a vezetők akár tudatosan, akár nem. Megfelelésből vagyunk "jók", de belül ott vannak bennünk a vágyak és a gondolatok a rosszra.

"Miben más akkor Jézus, mint a többi?"

Jézus végrendelete egyszerűen arról szól, hogy "megfeleltté tettelek", és hogy "feltétel nélkül, sőt: annak ellenére szeretlek, amilyennek látod magad." Ezért új szövetség, más ez a szövetség, mint amihez hozzászoktunk. Nem kell csinálnod semmit. Csak átvenned hittel az örökségedet. Amikor elfogadod Isten feltétel nélküli szeretetét, megszűnik a bűntudat és a rejtőzködés, mert már nincs több kényszer, nincs több irányítás, nincs több hatalmaskodás. Az összes lim-lomodat (múlt-jelen-jövő) Jézus felvitte a keresztre. Így hat a lomtalanítás és így történik meg életedben a hatalomtalanítás. Elindul benned egy új élet, mely már uralkodás helyett erre a szeretetre épül, és önkéntelenül viszontszereted őt. Jézus azt mondta, hogy "Aki hisz énbennem, annak bensőjéből örök életre buzgó víz folyamai ömlenek." Ezt a Szentlélekről mondta, akit neked ad, hogy te úgymond a forrás legyél, ő pedig a víz, az áldás a környezetednek. Tudod, a forrás, a "lyuk" semmit sem csinál, csak "ott van", ahol a víz. A víz Isten Lelke, tele szeretettel, te pedig a "lyuk" vagy, és csak annyi dolgod van, hogy lubickolj Isten feltétlen szeretetének tudatában, amit Jézus kiérdemelt a kereszten érted egyszer s mindenkorra.

"Tehát lehetek úgy jó, hogy nem a cselekedeteimre figyelek?"

Igen! A húsvét éppen azért a mindenféle "tedd-netedd" vallás vége, mert Jézus már megtett helyetted mindent, hogy új szívet, új hozzáállást kapj fentről. IGAZZÁ LETTÉL TÉVE, függetlenül attól, mit teszel és mit nem, mint fogsz tenni és mit nem, stb... A kegyelem Isten érdemektől független jóindulata, ezt érte el számunkra Jézus a kereszten. A mi "dolgunk" csupán ezt elhinni (nehezebb, mint gondolnád, mert mindig tenni akar az ember valamit). Olyan csodálatos ez! Már nem vétkezni meg sunyítani fogsz, hanem szeretni fogod Istent, mert Ő előbb szeretett téged. Emlékszel? "Akinek sokat bocsátottak meg, az igencsak szeret."


Igazi húsvét
Ez a kedvenc ünnepem!!! Azt ünneplem, hogy többé nem kell féregként élnem, szégyenben, kudarcban, rejtőzködve mindenféle mocskos ügyleteim miatt, mert nem csak ki lett fizetve kétezer éve a büntetésem, de fel is szabadítottak attól, hogy állandóan elkövessem ezeket a magam által is gyűlölt dolgokat. Feltétel nélkül szeretnek és ez olyan felszabadító! Nem kell megfelelnem és görcsölnöm. Mindaz a rossz, amit eddig magamról hittem vagy amit elkövettem, helyet cserélt velem a kereszten. Jézus bűnné lett, és ott letörlesztett helyettem mindent. Én már szabad vagyok, nincs több vezekelni és szégyellni valóm, járhatok emelt fővel Isten és emberek előtt. SZÁMOMRA EZ A HÚSVÉT. Köszönöm Jézus!

"Akkor a régi húsvét rossz? Most már ne is menjek locsolkodni?"

Szerintem kiváló alkalom a húsvét a legjobb dologról beszélni! Fantasztikus ez az ünnep. Vannak, akik elítélik, de szerintem például a locsoló verssel is el lehet mondani, mit tett értünk a kereszten Jézus. Szerintem ő is biztos eljönne a fiúkkal locsolkodni, hiszen, ahogy a Bibliában látom, ő szerette a nagy ünnepeket és szeretett az emberekkel részt venni ilyeneken!

Íme, egy általam javasolt szerény locsolóvers-próbálkozás, de tuti, hogy Ő ennél valami ezerszer jobbat, frappánsabbat és szívhez-szólóbbat írna! :)


Jézus locsolóverse
A kereszten jártam,
bűneiddé váltam:
Igazzá tettelek,
feltétlen szeretlek!
Nem hagylak téged el,
betöltlek örömmel.
Csodás Szentlelkemmel
szabad-e locsolni?


Hagyd, hogy Jézus meglocsoljon feltétlen szerelmével és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése