MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. április 26., csütörtök

Mi a böjt az Újszövetség szerint?

Miért van az, hogy vannak, akik sokat böjtölnek a szó hagyományos értelmében (étel-böjt), mégsem történnek csodák, mások meg nem böjtölnek, és gyógyulásokról számolnak be? Én ismerek valakit, akinél böjt nélkül működik a gyógyítás kegyelmi ajándéka, aki azt mondta: "a böjtöt nem nekem találták ki." A kérdés tehát az, függnek-e a csodák és az imameghallgatások a böjtölésünktől vagy sem? Mire van szükségünk Jézus szerint az imameghallgatáshoz?

Egy klasszikus eset

Hadd hozzam elő azt a klasszikus történetet, amikor Jézus tanítványai nem tudnak kiűzni egy epillepsziás szellemet egy édesapa fiából. Jézus épp jön le a megdicsőülés hegyéről három tanítványával, mire hangos vitatkozásra lesz figyelmes, és egy ember szalad oda hozzá és borul elé, hogy gyógyítsa meg fiát, akit az ott maradt kilenc tanítványa nem tudott meggyógyítani. Az írástudók pedig ott vitatkoztak velük. Jézus természetesen meggyógyította a fiút. A történet így folytatódik:
Ekkor a tanítványok külön Jézushoz mentek, és ezt mondták neki: "Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?" Jézus pedig monda nékik: "A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom nektek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen nektek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanem csak könyörgés és böjtölés által." (Máté 17:19-21)

Az igazi probléma

Jézus a kilenc tanítványnak arra a kérdésére, hogy "miért nem tudtuk kiűzni", nyíltan megmondta, hogy "hitetlenségetek miatt". Majd kifejtette, hogy mit is ért hitetlenség alatt, azáltal, hogy elmagyarázta, mekkora hitre lenne szükségük. Egy felhőkarcolónyira, amit úgy kell összeszedni sok-sok vallásos cselekedet által? Nos, nem ezt mondja: hanem csak egy mustármagnyira! Ez egy kicsi mag, amiből egy embernél is nagyobb magasságú növény nő. Ezzel azt példázza Jézus, hogy egy kis hit által a te emberi képességeidnél nagyobb dolgokat fogsz tudni elérni. Konkrétan: "semmi sem volna lehetetlen nektek."

A tágabb szövegkörnyezet és Márk evangéliuma is elmondja, hogy Jézus alig tudja elszenvedni ezt a hitetlen nemzedéket. Jézus így bátorítja az apát: "A hívőnek minden lehetséges." Erre az apa  felkiált: "hiszek, csak segíts a hitetlenségemen." És Jézus meggyógyította a fiút.

Az apa böjtje

Nos, szeretnék rávilágítani valamire, amiről Pál írt Timóteusnak az első levelében: "Nagy a kegyesség titka: Isten megjelent testben." (1Tim 3:16) Nos, mit is jelent az, hogy Isten megjelent testben? Nos, azt, hogy megértheted az imádság lényegét: mert amikor valakit Jézussal, a testben megjelent Istennel látsz beszélgetni, azt látod, hogy nem mást csinált, mint imádkozott. Ezért nagy a kegyesség titka: hogyha megérted, hogy Jézus = Isten, akkor az ilyen történetekből meglátod, mit jelent imádkozni.

Az apa "böjtje" tehát ennyi volt: "Jézus, hiszek, segíts a hitetlenségemen." Ennyit imádkozott a testben megjelent Istenhez. És mi lett az eredménye? Meggyógyult a fia. Az apa végre "ember-böjtöt" tartott: a lelkipásztorok és az apostolok helyett végre odafordult Istenhez, aki testben megjelent. Az apánál működött a kegyesség titka, mert Isten meggyógyította a fiát. A böjt tehát azt jelenti, hogy elhiszed: Isten a te imádat ugyanúgy meghallgatja, mint a nálad "szuperebb" hívőkét, az ún. apostolokét és a lelkipásztorokét.

A böjt tehát egyfelől az, hogy végre nem emberek imájától függsz, hanem te magad mész oda Jézushoz, hogy segítsen hitetlenséged ellenére.

A tanítványok milyen böjtből maradtak ki?

A tanítványoknak is ezt monjda: "A ti hitetlenségetek miatt." No, és mi volt a problémájuk ezeknek a tanítványoknak? Milyen "böjtből" maradtak ki? Nos, emlékezzünk, hogy míg három tanítvány felment a hegyre Jézussal és látták Őt megdicsőülni és hallották Istent a mennyből: addig a többi kilenc nem volt fenn a hegyen. Nem látták, amint eltűnik előlük Mózes és Illés (az ószövetségi törvény és próféták képviselői), és nem hallották az Atyát, aki ezt mondja: "Jézust hallgassátok!" Nem hallották Istentől, hogy az a fontos, amit Jézus mond és nem az, amit az Ószövetség. És közvetlenül ezután, lefelé jövet e három tanítvány hallotta első kézből Jézustól az Evangéliumot: "Az Emberfia feltámad."

Ebből a böjtből maradt ki a többi kilenc tanítvány, akik nem tudták kiűzni a tisztátalan szellemet. A böjt az, hogy meghallod az evangéliumot. Hogy Isten téged is elfogad, és fiaként kezel, és meghallgat Jézusért. Talán nem véletlenül magyarázza el éppen ez után az esemény után nekik Jézus Galilea felé menet, hogy az Emberfiának szenvednie kell, majd megölik, de harmadnap feltámad. Ez az evangélium, Isten ereje. Mind Máté, mind Márk, mind Lukács szerint közvetlen ezután a sikertelen ördögűzés után magyarázta el nekik Jézus az evangéliumot!

Zárszó

Fontos tudnunk, hogy ezek az ajándékok, mint pl. a gyógyítás, kegyelmi ajándékok, ami azt jelenti hogy nem azért kapod, mert megérdemled, hanem éppen azért, mert nem érdemled. Ez az evangélium. Ez az igazi böjt: hogy ezt megérted! Érdemeidtől függetlenül kapsz dolgokat, ha Jézus nevében kérsz. Ha Isten érdemeink szerint állna hozzánk, nos, csak egy dologra lennénk méltók a Római levél 1:32 szerint: a halálra!

Mit gondoltok, vajon Péter miért tudott vizenjárni? Nem azért, mert "evezőböjtöt" tartott, és végre a lapátolás helyett Jézusra nézett és Tőle kérte, hogy tegye lehetővé? Ennyi volt csak Péter böjtje? Igen, ennyi: Jézussal lenni és az ő erejére fókuszálni. Minden lehetséges annak, aki hisz Jézus kereszthalálában és feltámadásban.

Jegyezzük meg tehát, hogy a valódi böjt nem más, mint Jézussal beszélgetni és azon tűnődni, hogy Ő mit tett értünk a kereszten. Mert az egész Biblia Jézusról szól, hogy Ő mit tett, és nem arról, hogy nekünk mit kell tennünk.

Böjtölj Jézussal és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése