MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. április 20., péntek

Érdemeinktől független jóindulat

"Jó tett helyébe jót várj!" - halljuk ezt a szlogent már egész kiskorunktól fogva. Vagy, amikor büntetésről van szó: "Megérdemelted!" Egész világunk az "érdemeink szerinti jóindulatra" van felépítve. És talán nem mondok nagy titkot, hogy a legtöbb ember ebbe már belefáradt. Nos, itten valami egészen másról, jó dologról lesz szó, melyet, ha tetszik, akár terjeszthettek is mindenfele, amerre csak jártok.

Az Érdemeinktől független jóindulat c. füzet bemutja nekünk mennyei jóbarátunkat, aki szívességként megtette nekünk, hogy bement a mi érdembankunkba és kifizette az összes lehetséges érdemtartozásunkat, továbbá számlánkra írta az ő összes kiérdemelt jogát, hogy mi azokat érdemeinktől függetlenül élvezhessük. Azért tette ezt, mert egyszerűen csak szeret.


A füzet tartalma:

Kedves Barátom!

Bizonyára egyetértünk abban, hogy többnyire az „érdemek szerinti jóindulat” világában élünk és nevelkedtünk. Ezt tanultuk: „ha jó vagy, akkor mi is jók leszünk veled és megjutalmazunk. Ha rossz, akkor félj!” Iskoláink, ünnepeink, munkahelyeink, vallásaink és még ki tudja, mi minden ezen a világon többnyire erre az alapelvre épül.

Szeretném felhívni a figyelmet valami nem is olyan új dologra, ami egyszerűen felfoghatatlannak és ismeretlennek tűnhet a magukat saját eredményeik, hozzáállásuk, erőfeszítésük, tudásuk és cselekedeteik alapján jónak képzelő emberek számára, ami viszont ebbe a megfelelésbe belefáradtak számára egy hihetetlenül jó hír. Ez pedig a KEGYELEM, ami azt jelenti: „érdemeinktől független jóindulat.” Más szóval: „a számládra írt igaz mivolt.” Ez egy olyan erkölcsi bizonyítvány, melyet „odafent” is elfogadnak. A te összes meg nem felelésedet, hibáidat és bűneidet egy mennyei barátod terhére írták, és az ő tökéletes igaz mivoltát pedig a te számládra. Így téged „odafent” tökéletesnek látnak, kedvelt vagy és el akarnak halmozni minden jó ajándékkal, ami onnan fentről, Istentől származhat. Alázatra és hálaadásra indító, hogy kedves Barátom, téged szeretnek feltétel nélkül. A feltételeket a mennyei barátunk mind betöltötte. Erről szól Isten örömüzenete, a kegyelem győzelme, az örök kibékülésről szóló végrendelet, a boldog Isten dicsőségéről szóló jó hír. Ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus, az Isten Fiának evangéliuma a kereszten.

A legtöbb eszme, filozófia és vallás a bűntudatra épít, mert az emberek nem tudják, hogy már meg vannak bocsátva bűneink 2000 éve. A bűn eredetileg céltévesztést jelent, eltévelyedést, engedetlenséget, megtévesztettséget. Emiatt vajúdik és nyög ez a világ Isten ragyogása, reménysége, közelsége és szeretete nélkül. Az emberek nem tudják, honnan jöttek, miért vannak itt és hová mennek ezután. A bűn elvakít, tönkretesz és bizalmatlanságot szül Isten és emberek között. Erre az egyetlen gyógyszer és megoldás, ha valaki elintézi nekünk, hogy örökre meg legyen az összes bűnünk és engedetlenségünk bocsátva. Kellett egy békekövet Isten és köztünk, hogy helyreállítsa az elvesztett paradicsomi bizalmi kapcsolatot Isten és ember között egyszer s mindenkorra. Jézust tette Isten bűnné, hogy mi újra igazak és elfogadottak legyünk a tökéletes Isten szemében. Mindenkinek van bűne, mert nincsen igaz ember egy sem. A kérdés viszont az, hogy hol vannak a bűneink? Rajtunk, vagy a kereszten, mert Jézus Krisztus oda felvitte mindet? Ha rajtunk, akkor nagy bajban vagyunk. Ha viszont komolyan vesszük, hogy Jézus lett a te és az én bűnünkké, akkor már nem rajtunk van a bűn súlya, hanem Őrajta. Pontosabban a bűnünk ott maradt a kereszten, hiszen Ő feltámadt és szabaddá tett minket.

Jézus a kereszten egy végrendeletet írt alá vérével, melyben Ő, a végrendelkező így nyilatkozott: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Amennyiben átvesszük örökségünket, a bűn következményei, átkai és az ítélet napján annak jogos büntetése már nem érhet utol. Félelem és bizonytalanság helyett háláadással kezdhetünk el élni örökségünk alapján megszerzett jogainkkal.

Egy hasonlattal élve, a bűn a következményeivel együtt olyan, mint a hiteltartozás egy rettenetesen nagy kamattal, amit sose tudnánk kifizetni. Ám Jézus Krisztus 2000 éve bement a bankunkba, és azt mondta: „Én kifizetem neki az összes lehetséges tartozását az összes lehetséges kamattal együtt.” A bank azt mondta: „Rendben, elfogadjuk a törlesztést, de a kedvezményezettnek még jóvá kell hagynia.”

Jézus Krisztus kétezer éve a vérével kifizette a te összes bűnödet a kereszten. Csak jóvá kell hagynod, el kell fogadnod úgy, hogy ezt elhiszed. Sőt, a kamatait is kifizette! Bizonyára egyetértesz velem, hogy hiába vannak előnyeink, ha nem tudunk róluk. Hiába vannak Istennek ígéretei, ha azok ellen megyünk, és nem akarjuk elfogadni a kedvezményeket. Hiába mondja Isten: „Békességet és nem romlást tervezek és reményteljes jövőt adok nektek”, ha a saját eszünk után és mások „bölcsessége” és „segítsége” alapján akarjuk továbbra is elbonyolítani az amúgy egyszerű életet, amit Isten szánt nekünk.

Isten senkit sem küld a pokolra, csak jóváhagyja, hogy ha nem kellett az áldás, a békesség, a feltétel nélküli szeretet Jézus bevégzett munkája által, rendben, akkor éld életedet saját teljesítményed alapján, mérjed értékedet mások véleménye szerint, próbálj meg tökéletesen megfelelni mindenkinek, égjél ki, és éld le örök életedet a külső sötétségben, bánkódva örökké afelett, hogy mekkora bolond voltál, hogy nem fogadtad el azt a rengeteg áldást, amit Isten Jézus érdeméért cserébe neked szánt volna, a mi érdemeinktől független jóindulatából.

Jézus ma is hívja az egyszerű embereket, a gyermekeket, akik nem okoskodnak felettébb, a szegényeket, a megfáradtakat, a sántákat, a vakokat, a betegeket, és így tovább. „Bűndoktorként" Ő nem a magukat „egészségesnek" látókért jött, a magukat teljesítményeik alapján megítélőkért és felmagasztalókért. Hanem azokért, akik tudják, hogy „betegek": rosszak, gyengék, bűnösök, és hogy sose tudnának jók lenni, és pláne a tökéletes Istennek megfelelni.

Ha magadat bűnösnek érzed, akkor örülj: örök életet szerzett neked Jézus, és minden bűnödet felvitte a keresztre és kérte Istent, bocsásson meg neked, mert nem tudtad, mit tettél. ISTEN SZERET TÉGED, HIDD EL, EZT ABBAN MUTATTA MEG, HOGY JÉZUS AKKOR HALT MEG ÉRTED, AMIKOR ROSSZ ÉS BŰNÖS VOLTÁL, nem akkor, amikor már kijavítgattad magad. Higgy és bízz a testben feltámadt Úr Jézusban és örök életed van.

Engedtessék meg nekem hirdetnem a Biblia alapján, hogy ilyet senki sem mert állítani az emberi filozófiák és vallások híresztelői közül: CÉLBA ÉRTÉL! Jézus nem egy vallás, sem egy eszme, sem pedig egy doktrína, hanem EGY SZEMÉLY, aki szeret és kapcsolatba akar lépni veled. Megszólíthatjuk Őt pl. valahogy így, saját szavainkkal:

„Úr Jézus, ha te létezel és igaz az, hogy te érdemeimtől és hibáimtól függetlenül elfogadsz, szeretsz és jót teszel velem: ha igaz az, hogy összes bűnöm büntetését kamatostul mind kifizetted a kereszten, akkor kérlek, gyere be az életembe, és segíts nekem, hogy tudjak benned bízni. Köszönöm előre is, hogy meghallgattál.”

Ha elfogadtad bűneid bocsánatát Jézus befejezett munkájába vetett hited által a kereszten, örökre új teremtés lettél, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden! Isten befogadott mennyei családjába, soha-soha el nem hagy téged, soha-soha-soha el nem távozik tőled szeretete és jelenléte. Gondjaidat ezentúl Őrá bízhatod, mert neki gondja van rád. Fogadd el azok bátorítását, akiktől kaptad ezt a levelet, vagy akiktől hallottál az „érdemektől független jóindulat" híréről.


Levélben elküldhető és  kinyomtatható verziók:

Kétféle nyomtatási verziót teszek közzé. Az A4 alapú verzió olvasható számítógépnél is, míg az A5 füzet verzió kétoldalas füzet nyomtatására van optimalizálva, melyet A4-es lapokra nyomtatva egy középen összehajtható füzet állítható össze. A nyomtatáshoz természetesen előbb le kell tölteni a fájlt. (Nyomtatási segítség pl: letöltés; megnyitás Acrobat Readerrel; nyomtatás; oldalak: 1, majd a papírokat visszatéve a nyomtatóba új nyomtatás; oldalak: 2. Tehát több példány esetén először az első oldalt nyomtatjuk, visszatesszük a lapokat a nyomtatóba, majd a második oldalt rányomtatjuk az üres részre, végül középen félbehajtjuk.)

Érdemeinktől független jóindulat
A4 alapú
A5 füzet
 Remélem sokak számára válik hasznossá.

Légy tisztában vele, mit tett mennyei jóbarátod, és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése